การพันมอเตอร์ไฟ AC 1 phase 50 Hz 220 v

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงเทคนิคการพันมอเตอร์

 

สารบัญ

 

เทคนิคการพันมอเตอร์

หน้า 1 เครื่องมือและอุปกรณ์
หน้า 2 ข้อมูลจาก Name plate
หน้า 3,4 การถอดฝาครอบ
หน้า 5 การตัดขดลวดเก่าทิ้ง
หน้า 6 การเขียนไดอะแกรม
หน้า7 การรื้อขดลวดเก่าทิ้ง และ การเตรียมกระดาษไมลาร์
หน้า8 การพันขดลวดและการบัดกรี
หน้า9 การปรับแต่งขดลวด และ การอาบ Vanich และอบขดลวด
หน้า 10 การประกอบ และ การทดสอบมอเตอร์